Algemene info

Rotary International is een internationale familie die méér dan 1,2 miljoen leden telt, verspreid over de 5 continenten, en die elkaar als vrienden benaderen. Wij hebben namelijk dezelfde idealen en we ijveren allemaal voor een betere wereld.

Dit was ook het vertrekpunt van Paul Harris, toen hij in het begin van vorige eeuw, samen met 3 vrienden in Chicago wekelijks roterende bijeenkomsten organiseerde - telkens ten huize van één van de leden - waarop de toenmalige maatschappelijke problemen besproken werden die dan op hun beurt aanleiding gaven tot acties die zowel lokaal, nationaal als internationaal heelwat mensen ten goede kwamen. Deze goodwill-organisatie werd dan officieel gedoopt als “Rotary” , met als symbool het roterende wiel dat men terugvindt in het Rotary-kenteken.

De eerste grote actie vond plaats in 1913 toen de 50 toen bestaande Rotaryclubs 25.000 USD inzamelden voor de slachtoffers van een overstromingsramp in 2 staten van de Mid-West van de USA.  10 jaar later was Rotary, met 200 clubs en 20.000 leden, zo groot geworden dat een verdeling in districten zich opdrong. Tijdens het tweede Rotarydecennium ontstonden zowat overal ter wereld Rotaryclubs : in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Indië, Cuba, Europa, de Filippijnen, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. De geest van dienstverlening groeide mee met de uitbreiding van Rotary. Onder het motto “Service above Self” neemt de hulpverlening tijdens WO I verschillende vormen aan : in de VS onder de vorm van oorlogshulp en geldinzamelingen, elders onder de vorm van noodhulp. Na WO II kwamen heel wat clubs, die zich als gevolg van de oorlog hadden moeten ontbinden, opnieuw tot leven. Rotaryclubs in Zwitserland en elders kwamen de vluchtelingen en slachtoffers ter hulp. De vreselijke nasleep en de ellende die de oorlog had veroorzaakt mondde uit in de oprichting van de VN in 1945, waarbij niet minder dan 49 Rotariërs betrokken waren.

Het streven van Rotary naar wereldvrede lag mede aan de basis van de oprichting van “Rotary Foundation” bestaande uit een financieringsme-chanisme voor betere opvoeding; onderwijs, levensomstandigheden, gezondheid, internationale verstandhouding en vrede. De Foundation draait volledig op giften en legaten. Na de dood van Paul Harris in 1947 nam zij een hoge vlucht door de vele giften van Rotariërs over de hele wereld ter nagedachtenis van de oprichter van onze beweging. Aan deze giften werd toen het PHF-kenteken gekoppeld dat tevens een eerbetoon was voor de milde schenkers en voor de verdiensten die zij door hun inzet voor Rotary hadden verworven. In 1947 zond Rotary Foundation 18 studenten uit  naar 11 landen. Het was de eerste stap binnen het kader van het programma “Beurzen van Rotary Foundation voor Hogere Studieën”. Jaarlijks verblijven thans, dankzij dit programma, zo’n 1.100 studenten in het buitenland. Vandaag steunt de Rotary Foundation ook andere humanitaire of culturele programma’s, vooral onder de vorm van “Matching Grants”, incentives voor projecten die voorgesteld worden door Rotaryclubs over de hele wereld. Het grootste Rotaryproject dateert uit 1985 en heet Polioplus. Het wil polio de wereld uithelpen. In 2005 hadden Rotaryclubs over de hele wereld voor dit project 500 miljoen USD ingezameld en op dit dit ogenblik is de wereld, via massale inentingen, op een paar landen na, poliovrij.

Volgens een telling van 2009 maken 1.217.037 Rotariërs ,verspreid over 33.135 clubs en 200 landen, deel uit van Rotary. Momenteel vraagt Rotary International de clubs zich in te zetten tegen honger, analfabetisme en drugs en te ijveren voor het milieu, gezondheidszorg, jongeren en bejaarden. Onder het motto “Service Above Self” willen wij, overeenkomstig de woorden van Paul Harris, de verdraagzaamheid bevorderen en vriendschapsbanden scheppen tussen de mensen van goede wil ten behoeve van de wereldvrede.

En zo komen wij tot de fundamentele Rotary-beginselen die zich in de loop van de jaren hebben ontwikkeld en die de Rotariërs moeten leiden naar het ideaal van dienstbaarheid en hoge ethiek :

1. Inzet van relaties en contacten voor het algemeen welzijn.

2. Hantering van hoge ethische normen in ieder beroep, eerbied voor iedere nuttige bezigheid, het beroep van iedere Rotariër aanzien als een mogelijkheid tot maatschappelijk dienstbetoon.

3. Verwezenlijking van het dienstideaal : zowel privé als professioneel.

4. Bevordering van de goede verstandhouding, altruïsme en eerbied voor de vrede overal ter wereld, dankzij vriendschappelijke omgang tussen beroepsmensen die door hetzelfde dienstideaal zijn bezield.

Het classificatieprincipe waarborgt dat iedere Rotaryclub de socio-professionele samenstelling weerspiegelt van de gemeenschap waarin ze actief is. De classificatie van ieder lid is gebaseerd op zijn beroep. De grootte van de club bepaalt het maximum aantal vertegenwoordigers per classificatie. De verscheidenheid van de beroepen verrijkt het clubleven en vormt een onuitputtelijke bron van deskundigheid om serviceprojecten op het getouw te zetten.

Het criterium van de Vier Vragen, door de Rotariërs wereldwijd opgevolgd in hun professioneel en persoonlijk leven werd geformuleerd in 1932. Met betrekking tot alles wat wij denken, zeggen en doen kunnen wij de volgende 4 vragen stellen :

1. Is het waar ?

2. Is het billijk voor alle betrokkenen ?

3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap ?

4. Komt het alle betrokkenen ten goede ?

Een positief antwoord op deze 4 vragen is een waarborg voor de correctheid van ons denken, doen en laten.

We are 1.2 million neighbors, friends, and community leaders who come together to create positive, lasting change in our communities and around the world.

Een korte (engelstalige) film over Rotary International vind je hier

Wie meer wil weten over Rotary International kan terecht op de volgende website